Informace MD k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B

Této informaci by měli věnovat pozornost zejména ti řidiči, kteří mají či získají řidičské oprávnění skupiny B a řídí, resp. chtějí řídit společně s motorovým vozidlem také přípojné vozidlo.

S ohledem na nejasnosti, týkající se vymezení rozsahu řidičského oprávnění skupiny B, které se objevily po 19. 1. 2013 (po novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.), uvádíme následující vyjádření Ministerstva dopravy.

Po 19. 1. 2013 je rozsah řidičského oprávnění skupiny B následující:

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnosti 750  g → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4250 kg),

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3500 kg),

c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 4250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96).