Rozsah zkoušek

Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny vozidel a způsob jejich provádění:

a) řidičské oprávnění pro skupinu AM
1. předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test
2. praktická jízda s výcvikovým vozidlem

b) řidičské oprávnění pro skupinu A1, A2, A
1. předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test
2. praktická jízda s výcvikovým vozidlem
3. držitelé řidičského oprávnění pro skupinu A1 po dobu dvou let rozšiřující na skupinu A2 skládají závěrečnou zkoušku pouze z praktické jízdy
4. držitelé řidičského oprávnění pro skupinu A2 po dobu dvou let rozšiřující na skupinu A skládají závěrečnou zkoušku pouze z praktické jízdy

c) řidičské oprávnění pro skupinu B nebo B+E
1. předpisy o provozu na pozemních komunikacích 1 test
2. praktická jízda s výcvikovým vozidlem

d) řidičské oprávnění pro skupinu B96
1. praktická jízda s výcvikovým vozidlem

OD 1.11.2015 – změna Vyhlášky č. 256/2015 Sb. – zkouška z praktické jízdy na motocyklech zařazených do skupin vozidel AM, A1, A2 a A od 1.11.2015 NOVĚ
Část závěrečné zkoušky z praktické jízdy zahrnuje zvláštní jízdní úkony dle přílohy č. 7 k novelizované vyhlášce č. 167/2002 Sb.